ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Neopox® Special Primer 1225

Neopox® Special Primer 1225

Ενδεικτικές Χρήσεις Ιδιότητες & πλεονεκτήματα Τεχνικά χαρακτηριστικά Συσκευασία
Τεχνικό φυλλάδιο

Περιγραφή

Αντισκωριακό αστάρι εποξειδικής βάσης (4:1) για μεταλλικές επιφάνειες.
Απόδοση: 6-7m2/kg
Προϊόν Συσκευασία Ποσότητα
ΝΕΟPOX SPECIAL PRIMER 1225 Κούτα 8 x 0,8 + 0,2kg τεμ
ΝΕΟPOX SPECIAL PRIMER 1225 Σετ 8 + 2Kg
ΝΕΟPOX SPECIAL PRIMER 1225 Σετ 4 + 1Kg