Ανθρακοϋφάσματα

Ενδεικτικές Χρήσεις Ιδιότητες & πλεονεκτήματα Τεχνικά χαρακτηριστικά Συσκευασία
Τεχνικό φυλλάδιο

Περιγραφή

Σειρά ανθρακοϋφασμάτων μονής κατεύθυνσης (UD) σε διάφορα πλάτη και βάρη με ευρύ πεδίο χρήσεων. Προορίζονται για ενίσχυση σε κολώνες,δοκάρια, καμινάδες, σωλήνες, σήραγγες, γέφυρες, σιλό, δεξαμενές. Eύχρηστα στην εφαρμογή και τον εμποτισμό, διαθέτουν υψηλή εφελκυστική αντοχή και είναι συμβατά με όλα τα εποξειδικά συστήματα σκληρυνόμενα σε ατμοσφαιρικές συνθήκες. Συνήθης κατανάλωση εποξειδικού μίγματος: 400-500 gr/m2
Δεν βρέθηκαν Συσκευασίες